Styrelsen

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Ordförande: Kimmy Sellberg

Sekreterare: Malin Göthe Angantyr

Kassör: André Angantyr

Suppleant: Patrick van Hengel

Suppleant: Magnus Malmgren


Är du intresserad av föreningsarbete och vara delaktig?


%d bloggare gillar detta: