Självförsvar för tjejer och kvinnor.

Kursen lämpar sig från 12-14 år (beroende på storlek o mognad) och uppåt. Inga förkunskaper eller grundfysik behövs, alla kan vara med efter sina egna förutsättningar. Inga speciella träningskläder behövs.

Träningen är baserad på tränings och överlevnadskunskap från moderna konfliktsituationer som personer riskerar att möta i sin egen omgivning (verklighet). Med andra ord, man lär sig inte bara att ”slå och sparka” utan även viktig kunskap om hur man utvärderar en hotfull situation, medvetenhet om sin omgivning, rättsliga aspekter och poliskontakt.
Här finns inte tid eller plats för en massa ”finlir” utan endast ett fåtal simpla sparkar, slag och grepp tekniker, lite vapenhantering och sedan konflikts träning med medvetenhet samt beslutsamhet.

Undervisningen går igenom de tre hotzonerna, konfliktställningar, kroppsförflyttningar och enkla slag och sparkar vars syfte är att stoppa en angripare. Andra viktiga färdigheter handlar om hur man använder armarna för att med hjälp av några enkla vinklar blockera bort slagattacker och sparkar.

Vi går även igenom viktiga juridiska aspekter som rör självförsvar. Hur ett angrepp påverkar dina möjligheter att fatta rationella beslut diskuteras. En viktig del av de olika träningsmomenten är att lära dig att fatta beslut under stark press.

Kniven är det absolut vanligaste vapnet som används av såväl brottslingar som terrorister och den genomsnittliga knivattacken varar endast 5 sekunder. Försvar mot detta fruktade vapen kräver insikt i hur vapnet används i dagen samhälle. Du kommer att få lära dig attackriktningarna, blockeringarna, det mest lämpliga sättet att hålla en kniv i försvarssyfte, knivavväpning samt konfliktövningar som kommer att förbättra din reaktionstid och din förmåga att reagera på en attack.

%d bloggare gillar detta: