Jujutsu

Historia
Var Jujutsuns historia börjar beror på hur långt tillbaka i tiden man vill gå. Det brukar sägas att den indiske buddhistmunken Daruma, som på 500-talet förde zen-buddhismen till Kina, utövade Jujutsu.
Säkerligen har många grundläggande principer och tekniker i Jujutsu hämtats från Kina till Japan. Men att Jujutsu har rötter i Indien och Kina är inte detsamma som att man utövade Jujutsu. Inte förrän långt senare får avancerade system av obeväpnade kamptekniker som bygger på mjukhetens princip detta namn i Japan.

Redan 1904 presenterades Jujutsu i svensk dagspress och idrottspress. Jujutsu beskrevs inte bara som en dramatiskt effektiv självförsvarsteknik utan också som en form för fysisk träning. Därmed fanns grundpelarna för dagens moderna Jujutsu, kombinationen av självförsvar, motionen och idrott redan under seklets första år.

I Sydafrika fick den svenske sjukgymnasten, boxaren och idrottsmannen Viking Cronholm lära sig Jujutsu av en engelsk officer. Han återvände till Sverige 1907 och introducerade genast Jujutsu. Den första offentliga uppvisningen – följd av en självförsvarskurs – genomfördes i januari 1908. Cronholm fortsatte sina studier för flera japanska mästare, sannolikt hos de japaner som startat Jujutsu-institut i London.

Sweden Ju-Jutsu Ryu

Den Ju-jutsu stil vi tränar är omväxlande och innehållsrikt. Det finns tekniker som passar de flesta och alla ska kunna hålla på med Ju-jutsu.
Stilen Sweden Ju-Jutsu Ryu utgår från en teknikbank med grundtekniker efter före detta Svenska Budo Förbundets Ju-jutsu system. Var klubb har sedan möjlighet att ändra, lägga till eller dra ifrån tekniker. Därefter gör klubben/instruktören sina egna försvarstekniker, dvs anfall/attack och lämpligt försvar. Sweden står för öppenhet och frihet.

Stilens grundare är Nico Christoforidis 7 dan och Hamid Zaheri 6 dan.

%d bloggare gillar detta: