Nya restriktioner möjliggör träning.

Den gångna veckan har det även kommit tolkningar, efter samtal mellan RF, Kampsportsförbund och FHM, som gör gällande att träningen kan hållas inomhus för alla från 18 år och neråt. Hörby kommun öppnar sina kommunala anläggningar den 8 februari.

Restriktioner
Som för barn- och ungdomsträningen är det med strikta restriktioner som vi följer, se nedan. Det blir inomhus men det blir träning med avstånd och distansanpassning.

Exempel på träningsupplägg;
För att uppfylla riktlinjerna förslås följande träningsförfarande:

Olika typer av fysträning. Såsom armhävningar, situps, upphopp etc.
Slag- och sparkövningar utan partner. Bra ur teknikhänseende.
Individuell fallträning. Detta tillåter att långa avstånds hålls och är i sin tur oberoende av utrustning.
Förbättrar fotarbetet och tajmingen.
Utövare kommer ombytta till träningen.
Ingen träning på andra klubbar, med kontaktsport, tillåts.
Maximalt antal tränande i lokalen är 13 st samt att allas deltagande skall antecknas.
Nu är det ännu mer fokus och viktigt med egenansvaret och att man är absolut symptomfri (inkl personer i ens närhet) och att man följer alla karantänregler.

Viktigt! Bara för att Folkhälsomyndigheten, kampsportsförbund och idrottsrörelsen lättar på restriktionerna så innebär det inte att smittorisken är över! Viruset är lika smittsamt nu som tidigare – det som har ändrats är vårdens möjligheter att ta emot insjuknade – vi har alla ett stort ansvar till att smittokurvan fortsätter minska. De chanserna ökar om vi alla bidrar och tar ansvar – för oss själva och vår omgivning! Kampsport är per definition närkontakt – så om du har symptom; stanna hemma och säkra att du blir frisk (14 dagars karens).

Våra riktlinjer bygger på Eget ansvar!
Symptom = stanna hemma
Rädd att bli smittad = undvik träning
Vill du träna måste du vara helt frisk!
Gäller även närstående/familjemedlemmar.
Kom ombytt och duscha hemma
Undvik kroppskontakt
Håll avstånd till varandra
Dela inte vattenflaska med någon
Innan och efter passet tvättar alla sina händer med tvål/ vatten eller handsprit.
Träning sker på de ordinarie passens tider enligt schemat.
Utövare i riskgrupper och äldre än 70 år bör undvika träning.
Huvudinstruktör säkrar att skicka hem de som har minsta lilla symptom.
Undvik mattkamp, föredra fys, stående.

Utomhusträning rekommenderas!

Minnesanteckningar från medlemsmöte.

Den 1 oktober hölls första medlemsmötet i Georgeshillsskolans gymnastiksal. 13 st medlemmar medverkade. Styrelsen hade förslag på att slå samman verksamhetsåret 2019 och 2020 vilket mötet enhälligt godkände.

André som är klubbens instruktör meddelade att han flyttar från kommunen efter årsskiftet. Vilket gör att det måste hittas nya instruktörer. André han under vårterminen komma till Hörby var 4-6 vecka. 3 föräldrar visade intresse för att ta hand om kick o box gruppen. En medlem kunde tänka sig ta hand om självförsvar för tjejer och kvinnor.

Lokalfrågan diskuterades. Klubben har varit i kontakt med andra föreningar i kommunen om samarbete med fått nej från dem. Medlemmarna vill ha en dialog med kommunen. André tänkte även prata med RF/SISU Skåne om hjälp.

Den 3 december hölls andra medlemsmötet, denna gång digitalt via zoom. 5 st medlemmar deltog. Fortsatt diskussion kring instruktör frågan. André ska föra en dialog med de tre föräldrar som kan tänka sig ta hand om kick o box. Även när det gäller självförsvarskursen för tjejer o kvinnor. Ju-Jutsu kommer inte vara möjligt att fortsätta med.

Angående lokal är där inte så mycket att välja på än att vara kvar, då kommunen inte haft möjlighet att ha en dialog med klubben. Utan att det finns endast det alternativ vi har idag.

Nytt medlemsmöte ska hållas första veckan i januari.

Träningstider!


Lokal: Georgshillsskolans gympasal (ingång bakom Junibackens förskola).

Terminsstart vecka 34. Nybörjarintag hela hösten.

Följande är våra nya träningstider:

Tisdagar kl 18:00-19:00 ju-jutsu, från 7 år o uppåt.
Torsdagar kl 18:00-19:00 kick o box, från 9 år o uppåt.
Torsdagar kl 19:00-20:00 självförsvar för tjejer o kvinnor, fr 14 år o uppåt.

Välkomna att prova på!

Terminsstart vecka 34.

Höstterminen kommer att starta igång vecka 34. Vi välkomna alla till en ny härlig termin. Våra träningstider är tisdagar och torsdagar mellan 18:00-20:00. Inom kort kommer vi presentera vilka grupper som erbjuds.

Vi kommer att fortsätta med vår Ju-Jutsu grupp och Kick & box grupp, vi kommer även erbjuda självförsvarsträning för kvinnor. Mer information kommer.

Hävd restriktion!

Från och med 14 juni är det okej att träna och tävla igen, så länge som de råd och restriktioner som finns följs. Så tolkar RiksidrottsFörbundet den information som kommit från Folkhälsomyndigheten hittills.

Det innebär tillsvidare ett grönt ljus att tävla och träna, så länge råd och restriktioner efterföljs.

De råd som hävs 14 juni är ”undvika närkontakt mellan idrottsutövare”, ”undvika onödiga resor” och ”skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper”.

Fortfarande anses det vara viktigt att verksamhet bedrivs, i möjlig mån, utomhus och att närkontakt som inte är nödvändig för idrotten undviks.

Detta är glädjande information för klubben, men terminen hade i ”vanliga” fall gått till sitt slut nu. Vi kommer under sommaren samla krafterna och lägga upp en strategi inför hösten 2020. Planerna är att dra igång höstterminen i mitten av augusti.

Fortfarande finns tanken att vi ska ha en egen lokal där våra mattor och utrustning kan ligga kvar och vara framme. De medlemmar som började under februari och mars kommer att få en kompensation på träningsavgiften till hösten.

Vi önskar er en härlig sommar så ses vi i augusti igen.

Träningen inställd!

Med anledning av rådande situation kring Covid-19 (Coronaviruset) så vill vi ge följande information – då kampsport i högsta grad är en kontaktsport. Även om vi inte har information om att någon i klubben är smittad av viruset så väljer vi att minimera smittriskerna och ställer därför in all ordinarie träning från och med idag.

Klubbens ordinarie pass håller paus till och med 31/3 och vi kommer att hålla oss informerade och följa råd och riktlinjer från myndigheter och förbund.

Hörby Kampsportsklubb