Alkohol o drog-policy.

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell grund.
Vi arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran.
Det är viktigt att vi hjälper våra barn och ungdomar att
utvecklas i sitt idrottande mot bättre hälsa och livskvalitet.
Det är viktigt hur vi ledare agerar mot våra barn och ungdomar
då vi är deras förebilder också, så det gynnar deras
utveckling.

Då är det viktigt att vi i föreningen inte bara har Svenska
Budo och kampsportsförbundets alkohol- o drogpolicy utan har vår egen.
Den skall fungera som riktlinjer och stöd för vilka gemensamma
regler som gäller för våra föreningsmedlemmar.
Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med
föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande och
riktlinjer för Tobak, Alkohol, Narkotika och Dopning.
Syftet med policyn är att höja debutåldern för Tobak, alkohol.
Vi vill gärna påverka barnen och ungdomarna att ta ställning
mot alla droger då det påverkar deras hälsa och liv.
Vi vill förebygga bruket och missbruket så mycket som möjligt
av Tobak, Alkohol, Narkotika och Dopning.

TOBAK
Tobak eller snus är det 18 års åldersgräns på enligt svensk
lag. Vi tillåter inte att ungdomarna använder snus eller tobak
under eller i anslutning till träning, tävling eller annan
föreningsverksamhet.
Om någon/några snusar eller röker så ska vi prata med ungdomen
och förklara det olämpliga i kombinationen med god hälsa och
träning.
Om ungdomen är under 18 år så kontaktas föräldrarna.
Vi har alla ansvar för att detta följs även ungdomarna själva,
föräldrar och instruktörerna eller andra föreningsmedlemmar.
Som instruktör för barn- och ungdomar är det viktigt att vara
en förebild och ta sitt ansvar och inte använda tobak eller
snus under föreningsaktiviteter.
Om vi ser att detta inte följs så pratar vi med den berörde
och olämpligheten i att använda tobak, snus ur hälsosynpunkt
och som förebild. Ansvaret för att detta följa är styrelsens och övriga
instruktörer.
Om det upprepas kan klubben besluta att denna förälder ej har
tillträde till dojon under den tid som anses rimlig.
Föräldern kan också vid upprepad droganvändning bli förbjuden
att få tillträde till dojon. Detta beslut tas av styrelsen. Vid allvarligare förseelse
kontakta polis.
Alla barninstruktörer är självklart drogfria före, under och
efter all träning.
Om någon av barninstruktörerna är påverkade av droger under
träningstid så skall de andra instruktörerna påtala detta och
be vederbörande att gå av från mattan, från dojon och åka/
skickas hem på lämpligt sätt. Instruktörsansvarig skall prata med vederbörande om det
olämpliga i att använda droger i samband med barn-Ungdoms
träning.
För detta ansvarar instruktörerna själva, styrelsen och andra
föreningsmedlemmar.
Beroende på hur allvarligt förseelsen är så kan vederbörande
bli avstängd från klubben vid upprepad droganvändning under
den tid som är rimlig. Vid upprepade eller allvarlig förseelse
så kan instruktören stängas av från klubben för alltid. Detta
beslut tas av styrelsen.

Barn-Ungdomsläger.
Förutom ovanstående så gäller även:
Barn-ungdomar som åker på träningsläger och använder droger
blir omedelbart föräldrarna uppringda och får hämta barnet/
ungdomen så fort som möjligt.
Vid allvarligare situation och barnet/ungdomen får skickas
till sjukhus så får dessutom föräldrarna stå för alla extra
kostnader detta medför.
Barninstruktörer som använder droger får skickas hem
omedelbart av övriga instruktörer på egen bekostnad.
Föräldrar som använder droger under lägrets pågående bör
vidtalas av ansvarig instruktör och bör lämna lägerområdet så
snart som möjligt. Om det gäller alla slags narkotikaanvändning så bör
föräldrarna lämna lägerområdet och inte få tillträde förrän de
är drogfria. Om det gäller alkohol kan vi inte förbjuda användning av detta
på kvällen efter lägrets slut men det får då skötas på ett
diskret sätt och efter sunt förnuft.
För detta ansvarar föräldrarna själva, instruktörer och andra
föreningsmedlemmar.
Vid användning av alkohol så att ett störande beteende uppstår
bör ansvarig instruktör be föräldrarna lämna lägerområdet till
de har nyktrat till. Om det är allvarlig förseelse kontakta
polis om föräldrarna inte självmant lämnar lägerområdet.

Vuxenträning:
Vuxna som kommer påverkade till träningen bör avvisas och
skickas hem på egen bekostnad.
Ansvarig instruktör bör prata med medlemmen om det olämpliga i
att använda droger.
För detta ansvarar vuxna tränande, föreningsmedlemmarna, instruktörer.
Vid upprepad användning kan medlemmen stängas av för en tid
eller för alltid. Beslutas av styrelsen.
Vid allvarlig förseelse kontakta polis.

NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT
All användning, bruk, hantering av narkotika är förbjuden
enligt svensk lag.
All form av användning och hantering av dopningspreparat är
förbjuden enligt Idrottsorganisationernas stadgar. En del
dopningspreparat är även förbjudna enligt svensk lag( t.ex.
anabola steroider.)
Om vi skulle upptäcka/misstänka vid träning att någon ungdom
kommer påverkad eller har provat narkotika eller dopningspreparat:
Ta personen åt sidan och prata med den. Ringa föräldrar om man
är omyndig så de får hämta.
Prata med ungdomen om det olämpliga med drog användning.
Anmäla till sociala myndigheter och polis.
Vid dopning ta kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp. Ansvaret för detta ligger på ungdomarna själva , instruktörerna, föräldrarna och styrelsen. Om det upprepas kan uteslutning ur klubben bli aktuell. Beslutas av styrelsen.

För att få följsamhet i vår policy så kommer den tas upp på styrelsemöten, årsmöten, gemensamma träffar, vid representations- och informationsmöten samt för sponsorer.

Vår policy kommer också att finnas på vår hemsida och uppsatt i vår dojo.
Den kommer dessutom finnas att delas ut vid varje terminsstart till ungdomarna och föräldrarna.

%d bloggare gillar detta: